Какви са разликите в анасоновите напитки на Балканите

Веднага правя уточнение, че в тази статия няма да пиша за напитките с анасон, характерни за цялото Средиземноморие. Популярни такива са Анасидо, Самбука, Перно и Пастис, както и Абсент,  например. Ще акцентирам върху разликите в анасоновите  напитки, популярни на Балканския полуостров.

Мастика, Узо и Йени ракъ са все алкохолни напитки с анасон, характерни за Балканите. Приликите в тях са толкова много, че един чужденец трудно би направил разлика помежду им. За нас обаче, това са силно характерни питиета, за които тайната рецептата се пази ревниво. Каква е разликата в анасоновите напитки е въпрос, съпровеождан с много митове и легенди. Но нека започнем отначало…

разликите в анасоновите напитки
разликите в анасоновите напитки