Каква е разликата между халал и кашер

Храните в Халал и Кашер.

Тези изисквания съвсем не се простират само до месото, кашерните изисквания са строги и са почти за всички храни, а при халала, както вече споменах се стига до комзетика, лекарста и пр.

Забранени в Халал

Коранът забранява употребата на свинско, мърша и на всички животни, които са хищни, алкохола и други типове опияняващи средства.  От хищниците, изключние правят хищните риби. Освен това, вярващите нямат право да консумират магарешко месо, мулешко и конско.  Строго забранени от ислямската религия са и всички видове гениталии от животни и субпродукти, които съдържат свинска мас и алкохол.

От съществено значение е  и това с какво се хранят животните и как се добиват продуктите от тях. Ако животното е хранено с трупна храна, тогава то не може да бъде определено като  Халал. Важно е и как е осъществено умъртвяването на животните. Това е и основното, което аз знаех за халал, преди да проведа проучването си.

Съществен проблем за хранещите се изцяло халал е широката употреба на желатин и определни консерванти. В много сайтове са посочени, кои от т.нар. Е-та съдържат свинска мас или алкохол и съответно трябва да се избягват от стриктните мюсюлмани.  Очудващо много са.

Забранени в Кашер

Кошер сертификати, посочени на сайта на софийската синагога
Кошер сертификати, посочени на сайта на Софийската синагога

За некашерни храни се смятат свинете, конете, камилите и зайците. Забранени за юдеите са морски дарове, както и риби които са черупчести и без люспи – акула, морска котка, змирока и морски дявол. Изискаването за млечните продукти и яйцата е те да са добити от кашерни животни.Като по яйцата не трябва да има следи от кръв. Никакви насекоми не са разрешени за консумация в юдеизма, нещо повече ако плодове и зеленчуци са нападнати от насекоми, то и те не са кашерни.

Една от основните забрани в кашер е смесването на млечни продукти и месо. Забраната тук е толкова строга, че всяка кашерна кухня има два комплекта прибори и посуда. Едните за месо, а другите за млечни продукти.  Стриктния евреин трябва да изчака минимум 6 часа, за да изпие едно кафе с мляко след хранене с месо.

Парве са всички продукти, които не съдържат мляко и месо – риба, яйца, зеленчуци, плодове, зърнени храни и др. Интересен факт за хляба, е че той не трябва да съдържа животински или млечни съставки и трябва да е изпечен в кашерна фурна под наблюдението на еврейските власти.

И все пак това, което аз запомних за най съществено в каква е разликата между халал и кошер е че евреите не смесват месо и млечни, мюсюлманите не консумират алкохол и субпродукти със свински желатин и/или свинска мас.